Профил на купувача

09.06.2020 00:00

Доставка на аварийни скоби

/ Състояние:
09.07.2019 00:00

Доставка на течен хлор

/ Състояние:
21.06.2019 00:00

Доставка на аварийни скоби

Открита процедура / Състояние: Отворена
28.02.2019 00:00

Доставка на течен коагулант

Открита процедура / Състояние: Отворена
27.02.2019 00:00

Доставка на резервни части за водомери

Открита процедура / Състояние: Отворена
23.01.2019 00:00

Доставка на водомери по четири обособени позиции

Публично състезание / Състояние: Възложена
27.11.2018 00:00

„Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

Открита процедура / Състояние: Отворена
14.11.2017 00:00

Доставка на водомери по четири обособени позиции 2017 година

Публично състезание / Състояние: Отворена

Начини на плащане