Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

23/01/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Дата: 27.11.2018

Номер на процедура: 002835


  27.11.2018 г. Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 06.12.2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.12.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.12.2018 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

13.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

23,01,2019 г. Сключен договор по 1ва обособена позиция

23,01,2019 г. Сключен договор по 2ра обособна позиция

Начини на плащане