Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Предоставяне на застрахователна услуга на „ВиК” ООД, гр. Монтана

22/11/2018 00:00:00

Дата: 22.11.2018

Номер на процедура: 002823


  22.11.2018 г. Документация за участие

  27.11.2018 г. Отговор на запитване

=========

СЪОБЩЕНИЕ от 03.12.2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 07.12.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 10.12.2018г., час 10:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

  10.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

  31.12.2018 г. Сключен договор

Начини на плащане