Профил на купувача

Досие №1 на процедура: Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана по две обособени позиции

Начини на плащане