Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на течен коагулант

28/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 12.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 18.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 19.03.2019 г., час 14:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

21,03,2019 г. Протокол от работата на комисията

 

17.04.2019 г. Сключен договор

Начини на плащане