Профил на купувача

Досие №2 на процедура: (-2018-)Доставка на горива и смазочни масла и препарати необходими за транспортните средства и механизация, собственост на ВиК ООД гр. Монтана, които са обособени в две позиции

MP - 18/07/2018 09:00:00
Процедури по ЗОП

Доставка на горива и смазочни масла и препарати необходими за транспортните средства и механизация, собственост на ВиК ООД гр. Монтана, които са обособени в две позиции

Номер на процедура: 0 0 2 4 8 8


Доставка на горива и смазочни масла и препарати необходими за транспортните средства и механизация, собственост на ВиК ООД гр. Монтана, които са обособени в две позиции

  18.07.2018 г. Решение за откриване на процедура_

  24.08.2018 г. Сключени договори по 1ва и 2ра обособена позиция

  24.08.2018 г. Обявление за възложена поръчка

16.03.2022 г. Обявление за приключване на договор по 1ва обособена позиция

16.03.2022 г. Обявление за приключване на договор по 2ра обособена позиция

 

 

Начини на плащане