Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от 1/2 до 2"

04/07/2019 11:18:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 16.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 22.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 23.07.2019г., час 10:00 в стая 201 - Правен отдел на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

Протокол от работата на комисията

02.08.2019 г. Сключен договор

 

 

Начини на плащане