Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана

Начини на плащане