Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана

11/02/2020 00:00:00

Начини на плащане