Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Предоставяне на застрахователна услуга на „В и К” ООД, гр. Монтана”:

21/10/2019 00:00:00

Документация за участие

========

СЪОБЩЕНИЕ от 04.11.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 08.11.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 11.11.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-4.

========

Протокол от работата на комисията

========

Сключен договор

Технически предложения

Ценово предложение

Начини на плащане