Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, съобразно нуждите на дружеството”

19/03/2018 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Дата: 07.02.2018

Номер на процедура: 002077


  07.02.2018 г. Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 26,02,2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 06.03.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 07.03.2018г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

  12.03.2018г. Протокол от работата на комисията

  19.03.2018г. Сключен договор

Начини на плащане