Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на резервни части за водомери

27/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 13.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 14.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

 

17,04,2019 г. Сключен договор

 

 

Начини на плащане