Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.

28/02/2020 00:00:00

Начини на плащане