Профил на купувача

Досие №2 на процедура: “Доставка на резервни части за автомобили и трактори. Доставка на оригинални резервни части за багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

12/05/2020 00:00:00

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

СЪОБЩЕНИЕ от 27.05.2020 г. На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на 

оферти се удължава по първа, втора, трета и четвърта обособена позиция до:

17:00 часа на 02.06.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на дата 03.06.2020 г., час 

10:00 часа в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

   На основание чл. 53 от ППЗОП Ви уведомяваме, че насроченото за 03.06.2020 г. от 10.00 часа заседание на комисията се отлага за 09.06.2020 г. от 10:00 часа. Заседанието ще се проведе в стаята на главния инженер на адрес: гр.Монтана, ул.”Александър Стамболийски” № 11, ет.2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Протокол от работата на комисята

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Сключен договор по 1ва обособена позиция

Сключен договор по 2ра обособена позиция

Сключен договор по 3та обособена позиция

Сключен договор по 4та обособена позиция

Сключен договор по 5та обособена позиция

 

 

 

Начини на плащане