Профил на купувача

Досие №2 на процедура: “Доставка на резервни части за автомобили и трактори. Доставка на оригинални резервни части за багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

12/05/2020 00:00:00

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

СЪОБЩЕНИЕ от 27.05.2020 г. На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на 

оферти се удължава по първа, втора, трета и четвърта обособена позиция до:

17:00 часа на 02.06.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на дата 03.06.2020 г., час 

10:00 часа в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Начини на плащане