Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на консумативи за офис техника, в това число: хартиени изделия, консумативи за принтираща техника и канцеларски материали

03/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 15.05.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 20.05.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 21.05.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

22.05.2019 г. Протокол от работата на комисията

05.06.2019 г. Сключен договор

 

Начини на плащане