Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

13/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 05.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

17.04.2019 г. Сключен договор

 

Начини на плащане