Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на аварийни скоби

09/06/2020 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

СЪОБЩЕНИЕ от 23.06.2020 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.06.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.06.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Протокол от работата на комисията

Сключен договор

Начини на плащане