Профил на купувача

17/09/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по две обособени позиции
30/07/2019 00:00:00
: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ООД, гр. Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия“
11/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: "Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори“ по пет обособени позиции

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 24.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

Сключен договор по 1,2,3 и 5 обособена позиция

Сключен договор по 4-та обособена позиция

11/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 23.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 10:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

 

09/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на течен хлор

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 23.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 11:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

Сключен договор

 

04/07/2019 11:18:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от 1/2 до 2"

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 16.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 22.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 23.07.2019г., час 10:00 в стая 201 - Правен отдел на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

Протокол от работата на комисията

02.08.2019 г. Сключен договор

 

 

21/06/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на аварийни скоби

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 03.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 09.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 10.07.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

11.07.2019 г. Протокол от работата на комисията

02.08.2019 г. Сключен договор

18/06/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях
13/06/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на натриев хипохлорит /белина/
23/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: “Доставка на резервни части за автомобили и трактори. Доставка на оригинални резервни части за багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 04.06.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 10.06.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 11.06.2019г., час 10:00 в стаята на главния инжинер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

Протокол от работата на комисията

04.07.2019 г. Сключен договор по 1-ва обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 3-та обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 5-та обособена позиция

03/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на консумативи за офис техника, в това число: хартиени изделия, консумативи за принтираща техника и канцеларски материали

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 15.05.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 20.05.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 21.05.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

22.05.2019 г. Протокол от работата на комисията

05.06.2019 г. Сключен договор

 

22/04/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на консумативи за офис техника в това число хартиени изделия и конс. за принт. техника;канц. материали и печатни изделия по две обособени позиции
28/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на течен коагулант

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 12.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 18.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 19.03.2019 г., час 14:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

21,03,2019 г. Протокол от работата на комисията

 

17.04.2019 г. Сключен договор

27/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на резервни части за водомери

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 13.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 14.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

 

17,04,2019 г. Сключен договор

 

 

13/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 05.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

17.04.2019 г. Сключен договор

 

06/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.
04/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
24/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОНОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. МОНТАНА
23/01/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

Дата: 27.11.2018

Номер на процедура: 002835


  27.11.2018 г. Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 06.12.2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.12.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.12.2018 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

13.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

23,01,2019 г. Сключен договор по 1ва обособена позиция

23,01,2019 г. Сключен договор по 2ра обособна позиция

10/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия
07/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана по две обособени позиции
13/09/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ООД, гр. Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия“
21/05/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по девет обособени позиции
19/03/2018 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, съобразно нуждите на дружеството”

Дата: 07.02.2018

Номер на процедура: 002077


  07.02.2018 г. Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 26,02,2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 06.03.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 07.03.2018г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

  12.03.2018г. Протокол от работата на комисията

  19.03.2018г. Сключен договор

07/03/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
28/12/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
Пряко договаряне: Достъп и пренос на ел. енергия за обекти на „ВиК“ ООД гр. Монтана – пряко договаряне
14/11/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Доставка на водомери по четири обособени позиции 2017 година

Дата: 14.11.2017

Номер на процедура: 002015


  14.11.2017 г. Документация за участие

 

Съобщение за датата и часа за получаване и отваряне на офертите по процедурата

 

Да се считат датите и часа за подаване и отваряне на офертите, които са посочени в обявлението, а именно:

  • срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 07.12.2017 г.
  • ден за отваряне и разглеждане на офертите – 14:00 часа на 11.12.2017 г.

  15.01.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

  25.01.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  25.01.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  25.01.2018г. Доклад от работата на комисията

  25.01.2018г. Решение от работата на комисията

  15.03.2018г. Сключен договор по 1-ва, 3-та и 4-та обособена позиция

  15.03.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  26.03.2018г. Обявление за възложена поръчка

  18.03.2019 г. Обявление за изпълненение на договор по 2ра обособена позиция

  25.03.2019 г. Обявление за изпълнен договор 1, 3 и 4 обособена позиция

26/10/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях” по две обособени позиции

„Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях” по две обособени позиции

Дата: 26.10.2017

Номер на процедура: 001987


  26.10.2017 г. Документация за участие

 

  22.11.2017 г. Решение за удължаване на срока на основание чл. 100, ал. 12, т. 1-ва от ЗОП по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

  22.11.2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение на срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 12, т. 1-ва от ЗОП

 

Срока за получаване на оферти по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на тръби  PVC-O за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях се удължава до 17:00 часа на 04.12.2017 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 06.12.2017 г, от 10:00 часа в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

  29.11.2017 г. Информация за постъпила жалба по 1-ва обособена позиция

  18.01.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти.

  06.02.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 1.1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 2.1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  06.02.2018г. Доклад от работата на комисията

  06.02.2018г. Решение от работата на комисията

  15.03.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  26.03.2018г. Обявление за възложена поръчка

  31.05.2018 г. Решение за прекратяване на първа обособена позиция: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях”

  15.06.2018 г. Обявление за прекратяване на първа обособена позиция

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор

29/12/2016 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „В и К” ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, включени в Приложение № 1” и охрана с технически средства за сигурн
02/12/2015 15:53:00
Процедури по ЗОП
Договаряне без предварително обявление: Доставка на горива и смазочни материали, необходими за транспортните средства и механизация, собственост на „В и К” ООД – Монтана, обособени в две позиции. (Договаряне без обявление)

Доставка на горива и смазочни материали, необходими за транспортните средства и механизация, собственост на „В и К” ООД – Монтана, обособени в две позиции. (Договаряне без обявление)

Дата: 02.12.2015

Номер на процедура: 000967


  02.12.2015 г. Решение

  07.01.2016 г. Сключен договор 669/16.12.2015 г.

  07.01.2016 г. Сключен договор 670/16.12.2015 г.

  07.01.2016 г. Информация за възложена поръчка-специални сектори

==================

ПЛАЩАНИЯ:

  15.04.2016 г. Плащания за м. 03

  18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор 669

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор 670

 

Начини на плащане