Профил на купувача

11/06/2020 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: „Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от ½” до 2” ”

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 24.06.2020 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 30.06.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 01.07.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

Протокол от работата на комисията

Сключен договор

 

10/06/2020 00:00:00
: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по единадесет обособени позиции

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Съобщение:

Уважаеми господа,

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по единадесет обособени позиции, ще се проведе на 14.07.2020г. /вторник/ от 10:00 часа в административната сграда на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 181

Решение

Сключен договор по 1ва, 2ра, 3та, 4та и 5та обособена позиция

Сключен договор по 6та и 9та обособена позиция

Сключен договор по 11 обособена позиция

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключил договор по 1ва, 2ра, 3та, 4та и 5та обособена позиция

Обявление за приключил договор по 11та обособена позиция

Обявление за приключил договор по 6та и 9та обособена позиция

09/06/2020 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на аварийни скоби

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

СЪОБЩЕНИЕ от 23.06.2020 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.06.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.06.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Протокол от работата на комисията

Сключен договор

28/05/2020 00:00:00
: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях“

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Уважаеми господа,

       На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях”, ще се проведе на 02.07.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в административната сграда на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

 

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол по чл 181 от работата на комисията

Решение от работата на комисията

Сключен договор

Обяление за възложена поръчка

Информация за приключен договор

 

 

12/05/2020 00:00:00
: “Доставка на резервни части за автомобили и трактори. Доставка на оригинални резервни части за багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

СЪОБЩЕНИЕ от 27.05.2020 г. На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на 

оферти се удължава по първа, втора, трета и четвърта обособена позиция до:

17:00 часа на 02.06.2020 г. Офертите ще бъдат отворени на дата 03.06.2020 г., час 

10:00 часа в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

   На основание чл. 53 от ППЗОП Ви уведомяваме, че насроченото за 03.06.2020 г. от 10.00 часа заседание на комисията се отлага за 09.06.2020 г. от 10:00 часа. Заседанието ще се проведе в стаята на главния инженер на адрес: гр.Монтана, ул.”Александър Стамболийски” № 11, ет.2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Протокол от работата на комисята

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Сключен договор по 1ва обособена позиция

Сключен договор по 2ра обособена позиция

Сключен договор по 3та обособена позиция

Сключен договор по 4та обособена позиция

Сключен договор по 5та обособена позиция

 

 

 

30/04/2020 00:00:00
: Доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия; консумативи за принтираща техника и канцеларски материали
28/02/2020 00:00:00
: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.
26/02/2020 00:00:00
: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

СЪОБЩЕНИЕ от 11.03.2020 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 17.03.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 18.03.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

Протокол от работата на комисията

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

Информация за сключен договор

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

 

 

 

26/02/2020 00:00:00
: Доставка на натриев хипохлорит /белина/
18/02/2020 00:00:00
: Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана по пет обособени позиции

Документация за участие

======================         

Уведомление за отваряне на ценови оферти

======================         

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол по чл 181 от работата на комисията

Решение

======================     

Информация за сключен договор по 1ва обособена позиция    

Информация за сключен договор по 2ра обособена позиция    

Информация за сключен договор по 3та обособена позиция    

Информация за сключен договор по 4та обособена позиция    

Информация за сключен договор по 5та обособена позиция    

Обявление за възложена поръчка

====================== 

Информация за приключил договор по първа обособена позиция  

Информация за приключил договор по втора обособена позиция

Информация за приключил договор по трета обособена позиция  

Информация за приключил договор по четвърта обособена позиция 

Информация за приключил договор по пета обособена позиция   

 

11/02/2020 00:00:00
: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Монтана: „Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Монтана
30/01/2020 00:00:00
Публично състезание: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от ’’Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана“

Документация за участие

=-=-=-=-=-===-=-

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-===-=-

24.02.2020 година.

Съобщение:

Уведомяваме Ви, че определената за 25.02.2020 година комисия, няма да проведе заседание от 10:00, поради това, че има постъпила жалба с искане за временна мярка Спиране на процедурата, за която КЗК уведоми дружестовто на 24.02.2020 година.

=-=-=-=-=-===-=-

Информация за временно спиране на процедура

=-=-=-=-=-===-=-

Информация при производство по обжалване

=-=-=-=-=-===-=-

    След като поисканата временна мярка „спиране на процедурата” не е уважена, което е влязло в сила Ви уведомяваме, че офертите подадени в откритата процедура – публично състезание с предмет: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от ’’Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр.Монтана” ще се отворят на 05.06.2020 г. в 14:00 часа, гр. Монтана, Административната сграда на „В и К” ООД – Монтана, стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-===-=-

        Уважаеми  господа,

       На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.Монтана”, ще се проведе на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в административната сграда на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, бул.”Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-===-=-

Протокол 1 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията

Протокол 3 от работата на комисията

Протокол по чл.181

Решение от работата на комисията

Сключен договор

Информация за възложена поръчка

Информация за приключен договор

 

 

04/12/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: „Изпитване на питейни, подземни и отпадъчни води“ по седем обособени позиции

==========

Документация за участие

==========

СЪОБЩЕНИЕ от 18.12.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава по първа, втора, трета и четвърта обособена позиция до:

17:00 часа на 06.01.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 07.01.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

==========

Протокол от работата на комисията

==========

Сключен договор по 1ва, 3, 6 и 7ма обособена позиция

Сключен договор по 2ра, 4 и 5та обособена позиция

==========

 

21/10/2019 00:00:00
: Предоставяне на застрахователна услуга на „В и К” ООД, гр. Монтана”:

Документация за участие

========

СЪОБЩЕНИЕ от 04.11.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 08.11.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 11.11.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-4.

========

Протокол от работата на комисията

========

Сключен договор

Технически предложения

Ценово предложение

16/10/2019 00:00:00
: „Доставка на водомери” по четири обособени позиции

Документация за участие

========

Уведомление за отваряне на ценови оферти

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти относно обявената открита процедура-
публично състезание по ЗОП с предмет: „Доставка на водомери” по четири
обособени позиции ще се проведе на 03.12.2019г. /вторник/ от 10:00 часа в
административната сграда на „ВиК”ООД, гр.Монтана, ул.”Александър
Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

========

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител по четирите обособени позиции

========

Обявление за възложена поръчка

Сключен договор по 1,3,4-а обособена позиция

Сключен договор по 2-ра обособена позиция

========

Информация за приключил договор по 1ва, 3та и 4та обособени позиции.

Информация за приключил договор по 2ра обособена позиция.

08/10/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: „Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

Документация за участие

========

СЪОБЩЕНИЕ от 22.10.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 28.10.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 29.10.2019г., час 14:00в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

========

Протокол от работата на комисията

========

Сключен договор по 1ва обособена позиция

Сключен договор по 2ра обособена позиция

========

 

07/10/2019 00:00:00
: Доставка на работно облекло и специално работно облекло по две обособени позиции

Документация за участие

========

СЪОБЩЕНИЕ от 21.10.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 28.10.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 29.10.2019г., час 10:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

========

Протокол от работата на комисията

========

Сключен договор

Техническо предложение

Техническо предложение 2

Ценово предложение

17/09/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по две обособени позиции

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

        Уважаеми  господа,

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти относно обявеното публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по две обособени позиции ще се проведе на 12.11.2019г. /вторник/ от 14:00 часа в административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Монтана, бул.„Александър Стамболийски” №11, в стаята на главния инженер.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Протокол чл 181

Решение

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Сключен договор по 1ва обособена позиция

Сключен Договор по 2ра обособена позиция

Обявление за възложена поръчка

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Обявление за приключил довоговор по 1-ва обособена позиция

Обявление за приключил довоговор по 2-ва обособена позиция

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

30/07/2019 00:00:00
: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ООД, гр. Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия“
11/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: "Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори“ по пет обособени позиции

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 24.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

Сключен договор по 1,2,3 и 5 обособена позиция

Сключен договор по 4-та обособена позиция

11/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 23.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 10:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

===========

Сключен договор

 

09/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на течен хлор

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 23.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 11:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

Сключен договор

 

04/07/2019 11:18:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от 1/2 до 2"

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 16.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 22.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 23.07.2019г., час 10:00 в стая 201 - Правен отдел на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

Протокол от работата на комисията

02.08.2019 г. Сключен договор

 

 

21/06/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на аварийни скоби

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 03.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 09.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 10.07.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

11.07.2019 г. Протокол от работата на комисията

02.08.2019 г. Сключен договор

18/06/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях
13/06/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на натриев хипохлорит /белина/
13/06/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по тринадесет обособени позиции
23/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: “Доставка на резервни части за автомобили и трактори. Доставка на оригинални резервни части за багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 04.06.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 10.06.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 11.06.2019г., час 10:00 в стаята на главния инжинер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

Протокол от работата на комисията

04.07.2019 г. Сключен договор по 1-ва обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 3-та обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 5-та обособена позиция

03/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на консумативи за офис техника, в това число: хартиени изделия, консумативи за принтираща техника и канцеларски материали

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 15.05.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 20.05.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 21.05.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

22.05.2019 г. Протокол от работата на комисията

05.06.2019 г. Сключен договор

 

22/04/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Доставка на консумативи за офис техника в това число хартиени изделия и конс. за принт. техника;канц. материали и печатни изделия по две обособени позиции
28/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на течен коагулант

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 12.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 18.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 19.03.2019 г., час 14:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

21,03,2019 г. Протокол от работата на комисията

 

17.04.2019 г. Сключен договор

27/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: Доставка на резервни части за водомери

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 08.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 13.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 14.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

 

17,04,2019 г. Сключен договор

 

 

13/02/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
: Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 05.03.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.03.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.03.2019 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

Протокол от работата на комисията

17.04.2019 г. Сключен договор

 

06/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Договаряне без предварителна покана за участие: Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.
04/02/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Публично състезание: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
24/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОНОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. МОНТАНА
23/01/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

Дата: 27.11.2018

Номер на процедура: 002835


  27.11.2018 г. Документация за участие

============

СЪОБЩЕНИЕ от 06.12.2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 11.12.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 12.12.2018 г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

=============

13.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

23,01,2019 г. Сключен договор по 1ва обособена позиция

23,01,2019 г. Сключен договор по 2ра обособна позиция

10/01/2019 00:00:00
Процедури по ЗОП
Открита процедура: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК” ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия
22/11/2018 00:00:00
: Предоставяне на застрахователна услуга на „ВиК” ООД, гр. Монтана

Дата: 22.11.2018

Номер на процедура: 002823


  22.11.2018 г. Документация за участие

  27.11.2018 г. Отговор на запитване

=========

СЪОБЩЕНИЕ от 03.12.2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 07.12.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 10.12.2018г., час 10:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

  10.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

  31.12.2018 г. Сключен договор

13/09/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК“ ООД, гр. Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товарови профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия“
MP - 18/07/2018 09:00:00
Процедури по ЗОП
Договаряне без предварителна покана за участие: (-2018-)Доставка на горива и смазочни масла и препарати необходими за транспортните средства и механизация, собственост на ВиК ООД гр. Монтана, които са обособени в две позиции

Доставка на горива и смазочни масла и препарати необходими за транспортните средства и механизация, собственост на ВиК ООД гр. Монтана, които са обособени в две позиции

Номер на процедура: 0 0 2 4 8 8


Доставка на горива и смазочни масла и препарати необходими за транспортните средства и механизация, собственост на ВиК ООД гр. Монтана, които са обособени в две позиции

  18.07.2018 г. Решение за откриване на процедура_

  24.08.2018 г. Сключени договори по 1ва и 2ра обособена позиция

  24.08.2018 г. Обявление за възложена поръчка

16.03.2022 г. Обявление за приключване на договор по 1ва обособена позиция

16.03.2022 г. Обявление за приключване на договор по 2ра обособена позиция

 

 

25/06/2018 00:00:00
: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях
21/05/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по девет обособени позиции
19/03/2018 00:00:00
Събиране на оферти с обява
Открита процедура: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр.Монтана, съобразно нуждите на дружеството”

Дата: 07.02.2018

Номер на процедура: 002077


  07.02.2018 г. Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 26,02,2018 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 06.03.2018 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 07.03.2018г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

  12.03.2018г. Протокол от работата на комисията

  19.03.2018г. Сключен договор

07/03/2018 00:00:00
Процедури по ЗОП
: „Доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура” по две обособени позиции
31/01/2018 10:00:00
: Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана по шест обособени позиции

Дата: 31.01.2018

Номер на процедура: 002068


  31.01.2018 год. Документация за участие

  12.03.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

  20.03.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  20.03.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  20.03.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  20.03.2018г. Доклад от работата на комисията

  20.03.2018г. Решение от работата на комисията

  09.05.2018г. Сключен договор по 1-ва обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 3-та обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 4-та обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 5-та обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 6-та обособена позиция

  09.05.2018г. Обявление за възложена поръчка

Информация за приключил договор по 1ва обособена позиция

Информация за приключил договор по 3та обособена позиция

Информация за приключил договор по 4та обособена позиция

Информация за приключил договор по 6та обособена позиция

Информация за приключил договор по 2ра обособена позиция

Информация за приключил договор по 5та обособена позиция

 

 

28/12/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП
Пряко договаряне: Достъп и пренос на ел. енергия за обекти на „ВиК“ ООД гр. Монтана – пряко договаряне

Начини на плащане