Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на аварийни скоби

21/06/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 03.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 09.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 10.07.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

11.07.2019 г. Протокол от работата на комисията

02.08.2019 г. Сключен договор

Начини на плащане