Профил на купувача

Досие №2 на процедура: “Доставка на резервни части за автомобили и трактори. Доставка на оригинални резервни части за багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции

23/05/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 04.06.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 10.06.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 11.06.2019г., час 10:00 в стаята на главния инжинер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

Протокол от работата на комисията

04.07.2019 г. Сключен договор по 1-ва обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 3-та обособена позиция

04.07.2019 г. Сключен договор по 5-та обособена позиция

Начини на плащане