Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Изпитване на питейни, подземни и отпадъчни води“ по седем обособени позиции

04/12/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

==========

Документация за участие

==========

СЪОБЩЕНИЕ от 18.12.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава по първа, втора, трета и четвърта обособена позиция до:

17:00 часа на 06.01.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 07.01.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

==========

Протокол от работата на комисията

==========

Сключен договор по 1ва, 3, 6 и 7ма обособена позиция

Сключен договор по 2ра, 4 и 5та обособена позиция

==========

 

Начини на плащане