Профил на купувача

Досие №2 на процедура: "Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори“ по пет обособени позиции

11/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

СЪОБЩЕНИЕ от 24.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 14:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

Сключен договор по 1,2,3 и 5 обособена позиция

Сключен договор по 4-та обособена позиция

Начини на плащане