Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Монтана по шест обособени позиции

31/01/2018 10:00:00

Дата: 31.01.2018

Номер на процедура: 002068


  31.01.2018 год. Документация за участие

  12.03.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти

  20.03.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  20.03.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  20.03.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  20.03.2018г. Доклад от работата на комисията

  20.03.2018г. Решение от работата на комисията

  09.05.2018г. Сключен договор по 1-ва обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 3-та обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 4-та обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 5-та обособена позиция

  09.05.2018г. Сключен договор по 6-та обособена позиция

  09.05.2018г. Обявление за възложена поръчка

Информация за приключил договор по 1ва обособена позиция

Информация за приключил договор по 3та обособена позиция

Информация за приключил договор по 4та обособена позиция

Информация за приключил договор по 6та обособена позиция

Информация за приключил договор по 2ра обособена позиция

Информация за приключил договор по 5та обособена позиция

 

 

Начини на плащане