Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на фасонни части по спецификация“ по две обособени позиции

08/10/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

========

СЪОБЩЕНИЕ от 22.10.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 28.10.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 29.10.2019г., час 14:00в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

========

Протокол от работата на комисията

========

Сключен договор по 1ва обособена позиция

Сключен договор по 2ра обособена позиция

========

 

Начини на плащане