Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на течен хлор

09/07/2019 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 23.07.2019 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 29.07.2019 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 30.07.2019г., час 11:00 в стаята на главния счетоводител на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-4

 

Протокол от работата на комисията

Сключен договор

 

Начини на плащане