Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове от ½” до 2” ”

11/06/2020 00:00:00
Събиране на оферти с обява

Документация за участие

 

СЪОБЩЕНИЕ от 24.06.2020 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 30.06.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 01.07.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

Протокол от работата на комисията

Сключен договор

 

Начини на плащане