Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на резервни части за водомери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана

26/02/2020 00:00:00

Документация за участие

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

Отговор на запитване

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

СЪОБЩЕНИЕ от 11.03.2020 г.

На основание чл. 188 ал.2, срокът за получаване на оферти се удължава до:

17:00 часа на 17.03.2020 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 18.03.2020г., час 10:00 в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №11, етаж-2.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

Протокол от работата на комисията

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

Информация за сключен договор

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-

 

 

 

Начини на плащане