Промяна график за преустановяване на водоснабдяването за гр. Лом./

13.07.2021 г.

Уведомяваме Ви, че планираното преустановяване на водоподаването, ще започне от 20.07.2021г. до 23.07.2021г. при нормално протичане на предвидените за изпълнение СМР.


Начини на плащане