Информация за предстоящо временно нарушаване на водоснабдяването в гр. Лом, и селата Добри Дол, Сливата, Орсоя, Замфир/

12.07.2021 г.

''ВиК'' гр.Монтана уведомява своите абонати,че поради извършване  на строително-монтажни работи във връзка, включване в експлоатация на новоизградения напорен водопровод на ПС ,,Добри дол'' от 14.07.21 (сряда) до 17.07.21г. (събота) ще бъде спряно водоснабдяването на гр.Лом и прилежащите села - с.Добри дол, с.Сливата, с.Орсоя, с.Замфир. Водоподаването ще бъде възстановено след приключване на строително-монтажните дейности.


Начини на плащане