Профил на купувача

Досие №2 на процедура: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях” по две обособени позиции

26/10/2017 00:00:00
Процедури по ЗОП

„Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях” по две обособени позиции

Дата: 26.10.2017

Номер на процедура: 001987


  26.10.2017 г. Документация за участие

 

  22.11.2017 г. Решение за удължаване на срока на основание чл. 100, ал. 12, т. 1-ва от ЗОП по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.

  22.11.2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение на срока за получаване на оферти на основание чл. 100, ал. 12, т. 1-ва от ЗОП

 

Срока за получаване на оферти по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – Доставка на тръби  PVC-O за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях се удължава до 17:00 часа на 04.12.2017 г.

Офертите ще бъдат отворени на дата 06.12.2017 г, от 10:00 часа в стаята на главния инженер на адрес: гр. Монтана, бул.”Ал.Стамболийски”№11, етаж-2

 

  29.11.2017 г. Информация за постъпила жалба по 1-ва обособена позиция

  18.01.2018г. Съобщение за отваряне на ценови оферти.

  06.02.2018г. Протокол 1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 1.1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 2 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 2.1 от работата на комисията

  06.02.2018г. Протокол 3 от работата на комисията

  06.02.2018г. Доклад от работата на комисията

  06.02.2018г. Решение от работата на комисията

  15.03.2018г. Сключен договор по 2-ра обособена позиция

  26.03.2018г. Обявление за възложена поръчка

  31.05.2018 г. Решение за прекратяване на първа обособена позиция: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях”

  15.06.2018 г. Обявление за прекратяване на първа обособена позиция

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор

Начини на плащане