Профил на купувача

Досие №2 на процедура: Доставка на горива и смазочни материали, необходими за транспортните средства и механизация, собственост на „В и К” ООД – Монтана, обособени в две позиции. (Договаряне без обявление)

02/12/2015 15:53:00
Процедури по ЗОП

Доставка на горива и смазочни материали, необходими за транспортните средства и механизация, собственост на „В и К” ООД – Монтана, обособени в две позиции. (Договаряне без обявление)

Дата: 02.12.2015

Номер на процедура: 000967


  02.12.2015 г. Решение

  07.01.2016 г. Сключен договор 669/16.12.2015 г.

  07.01.2016 г. Сключен договор 670/16.12.2015 г.

  07.01.2016 г. Информация за възложена поръчка-специални сектори

==================

ПЛАЩАНИЯ:

  15.04.2016 г. Плащания за м. 03

  18.05.2016 г. Плащания по за м. 04

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор 669

27.03.2019 г. Обявление за приключен договор 670

 

Начини на плащане