Прекъсване на електронни каси за 29.05.2024 г./

28.05.2024 г.

Поради профилактика на електрозахранването, правена от Електрохолд Трейд, електронните каси с адрес гр. Монтана, бул. Ал. Стамболийски 11, няма да работят в периода 08:30-10:00 на 29.05.2024 г.

Възможно е профилактиката да засегне всички електронни каси в определения период в зависимост от района на спиране на електроподаването.


Начини на плащане