Централно управление

Електронна поща за официална връзка:  office@vikmontana.com

===

Информация за и от абонати/клиенти  (ЦОК)        market@vikmontana.com

  • На посочения имейл на ЦОК, може да се изпращат снимките за самоотчет на водомерите, придружени от името на титуляра, абонатния номер и точен адрес. За повече информация, на посочените телефони на Ц.О.К.
===
Адрес: гр. Монтана бул. „Александър Стамболийски“ 11

Отдел  Tелефон
Организатор контрол на решенията 096 303 520
Приемно време на Управителя на „ВиК“ ООД гр. Монтана  (след предварително записване на посочения телефон)всяка работна Сряда, от 14:30 до 16:30 часа 096 303 520
Главен инженер 096 383 222
Главен счетоводител 096 303 528
Счетоводство 096 383 231
Главен енергетик 096 383 224
Юрисконсулт 096 383 218
 Вътрешен одитор 096 383 212
Ръководител отдел „РМ” 096 383 248
Р-л отдел „КК” –хим.микроб.лаб- я 096 383 236
Ръководител отдел „УП” 096 383 203
Орг. Обществени поръчки 096 383 216
Орг. Водомерно стопанство 096 383 248
Домакин и деловодство 096 383 218
Р-л отдел КИПиА 096 383 215
Експерт СС, ЗБД 096 383 234
Ръководител експлоатационен район Монтана, монтана села, Смоляновци 096 383 215
Ръководител експлоатационен район Бойчиновци, Гаврил Геново, Вършец 096 383 226
Ръководител експлоатационен район Лом, Брусарци, Вълчедръм 096 383 226

Начини на плащане