Нарушено водоподаване/

23.06.2022 г.

На 23.06.2022 год. е нарушено водоподаването в гр.Монтана, района на ул."Неофит Рилски" и " Вит" , до отстраняване на аварията.


Начини на плащане