14.10.2019 г. ЗАПОВЕД ЗА РЕЖИМНО НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГОРНА ВЕРЕНИЦА


Начини на плащане