Заплащане на сметките за използвана вода за януари 2021 година....

Поради технически проблеми, фактурите за изразходвана вода за месец Януари 2021 година, ще може да се заплащат на електронната каса на "ВиК" ООД гр. Монтана и на електронните каси на Изипей.


Начини на плащане