Снабдяване Г.Вереница с вода.

В и К  ООД гр.Монтана уведомява свойте абонати от с. Г.Вереница, че поради драстично намаляване дебида на водоизточниците  ще осигури водоноски за нуждите на населението от вода.

Вадоноската ще се намира всеки ден от 9,00 до 12,00 часа на площада на селото.

                                                                                 От Дружеството


Начини на плащане