Уведомление по чл. 13 – за клиенти (абонати) на „ВиК“ ООД гр. Монтана

ИНФОРМАЦИЯ по чл.13 от ОРЗД за клиенти  (абонати) на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ООД – ГРАД МОНТАНА

 


Начини на плащане