Работното време на касите на дружеството е непроменено!

ВиК Монтана уведомява своите потребители, че работното време на касите на дружеството е непроменено.

Фактурираните количества могат да бъдат разплащани и безкасово по досегашните начини посочени в сайта на дружеството.


Начини на плащане