Водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана от 01.01.2020 год.


Начини на плащане