Нарушено водоснабдяване на гр. Лом и прилежащите села

Поради отстраняване на авария на ул. "Добруджа", гр. Лом ще бъде нарушено водоснабдяването на града на 07.10.2020 г. ( сряда ), до завършване на ремонтните дейости.


Начини на плащане