Нарушено водоподаване

На 24.11.2020год в гр.Монтана , в района на Живовския квартал до 18,00 часа ще бъде прекъснато водоснабдяването, поради авария.


Начини на плащане