Нарушено водоподаване

На 24,11,2020 год.  в гр.Монтана кв.Плиска е нарушено водоподаването до отстраняване на възникналата авария.


Начини на плащане