Нарушено водоподаване

На 17,05.2019 годе нарушено водоподаването в гр.Монтана кв."Пъстрина", поради възникнала авария. Водоподаването ще бъде въстановено в рамките на деня.


Начини на плащане