За абонатите на ВиК от.с. Г.Вереница

От 21.09.2020 г. с. Г. Вереница преминава на воден РЕЖИМ, както следва: на ЧЕТНИ дати  - ВИСОКА ЗОНА, на НЕЧЕТНИ ДАТИ - СРЕДНА и НИСКА ЗОНА. 


Начини на плащане