Данни за язовирите и Списък на населени места застрашени от режимно водоподаване през 2020г.

03.01.2020 г.

В процес на разработка. Моля проверете по-късно !


Начини на плащане