14.10.2019 г. ЗАПОВЕД ЗА РЕЖИМНО НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГОРНА ВЕРЕНИЦА/

14.10.2019 г.

Начини на плащане