Нарушено водоподаване/

07.03.2023 г.

На 07.03.2023 год. ще бъде нарушено водоподаването в с.Благаво за отстраняване на възникнала авария по водопроводнана инсталция.


Начини на плащане