Изпратени показания на Viber в периода 25.04.2021 г. и 06.05.2021 г./

01.05.2021 г.

Изпратени показания на Viber в периода 25.04.2021 г. и 06.05.2021 г. са загубени по технически причини. Показанията ще бъдат попълнини на база служебно стойности, базирани на консумацията от предишния период.

Моля да ни извините за неудобството.

Много молим, когато изпращате снимки, нека да са направени над водомера, така че да личат отчетливо стрелките на водомерите със стрелкови показания и ясно да се виждат цифрите на водомерите с цифрово показание.

Масово се изпращат снимки, които са под наклон, а при стрелковите това означава сериозен шанс за грешка при отчитането!


Начини на плащане