Нарушено водоподаване/

04.05.2020 г.

На 04.05.2020 поради авария ще бъде нарушено водоподаването в с. Дългоделци до отстраняването на аварията. 


Начини на плащане