Временно прекъсване на водоснабдяването /

10.04.2020 г.

Поради възникнала авария е спряна водата на ул:Александър Стамболийски и бул:България - аварията ще бъде отстранена в рамките на работния ден.


Начини на плащане